جشن آش

 

دانش آموزان سروشی امروز مهمان جشن آش دانش آموزان پایه ی اول بودند.

 

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه